Logistik i ett av Sveriges bästa lägen

Om Klinga logistikpark

Klinga Logistikpark, strategiskt belägen intill E4:an i Norrköping, omfattar cirka 20 hektar mark med möjlighet att uppföra moderna och hållbara logistikbyggnader om totalt ca 100 000 kvm LOA.

Första etappen omfattar en byggnation av en logistikanläggning om ca 30 000 kvm åt hyresgästen Almroths. 

I nuläget planerar vi för flera nya hyresgäster som vill etablera sig i Klinga, lämpliga lokalstorlekar är mellan 10 000 kvm och 50 000 kvm med en byggnadshöjd upp till 20 meter.

Östgötaregionen, där Norrköping räknas in, rankas som ett av Sveriges främsta regioner för etablering av logistikverksamhet tack vare sin närhet till de största städerna (och viktigaste marknaderna) och goda kommunikationer via väg, flyg, tåg och båt.

Norrköping har ett optimalt geografiskt logistikläge i regionen med närheten till E4:an, egen hamn och access till järnvägsnätet. I Norrköping finns också god tillgång till kompetent och engagerad arbetskraft och i staden finns även en ledande logistikutbildning/forskning vid Linköpings Universitet.

Logistikbyggnaderna i Klinga kommer att uppföras enligt hyresgästernas önskemål men vår målsättning är att samtliga byggnader skall miljöklassas. Planen är att installera solpaneler för egen elproduktion och ta fram geoenergilösningar för uppvärmningen i samverkan med våra hyresgäster.

GEOGRAFISKT LÄGE

Logistik med de rätta förutsättningarna

Östgötaregionen, där Norrköping räknas in, rankas som ett av Sveriges främsta regioner för etablering av logistikverksamhet tack vare sin närhet till de största städerna (och viktigaste marknaderna) och goda kommunikationer via väg, flyg, tåg och båt.

Norrköping har ett optimalt geografiskt logistikläge i regionen med närheten till E4:an, egen hamn och access till järnvägsnätet.

ARBETSKRAFT

LOGISTIK NÄRA ENGAGERAD ARBETSKRAFT

I Norrköping finns god tillgång till kompetent och engagerad arbetskraft och i staden finns även en ledande logistikutbildning/forskning vid Linköpings Universitet.

LÄGET

STRATEGISKT LÄGE

VÄGTRANSPORT

Strategiskt placerat intill Klinga trafikplats vid E4:an.

SJÖTRANSPORT

Närhet till Norrköpings nyutbyggda hamn.

RÄLSTRANSPORT

Klimatsmarta transporter till och från Norrköping med rälstransport.

FASTIGHETSFAKTA

FASTIGHETSFAKTA

Fastighet: Borg 17:80
Stad: Norrköping, Klinga
Namn på område: Klinga Logistikpark
Närmaste huvudväg: E4
Avstånd till huvudväg: ~2 km bilväg
Byggstart: Q3 2021
Total markareal: ~20 ha
Total planerad LOA: ~100 000 m2
Uthyrningsgrad: ~30 %
Tillåten byggnadshöjd: 20 m

KONTAKT

Är du intresserad av att hyra logistikytor i Klinga Logistikpark eller vill veta mer om projektet är du varmt välkommen att kontakta oss genom vårt kontaktformulär eller direkt till projektledaren Fredrik Palm.

Fredrik Palm

Telefon: +46 (0) 709838269‬

Epost: fredrik.palm@klingalogistikpark.se

    Slättö Förvaltning AB äger och utvecklar Klinga Logistikpark i Norrköping.

    Copyright © 2019 Klinga Logistikpark AB